DSC01098

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เพื่อใช้ในการสอบตามเกณฑ์ CEFR

DSC01086

DSC01075

DSC01090

IMG 20221120 091214

IMG 20221120 094305

DSC01106

DSC01111

DSC01113

IMG 20221120 094456

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย