วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการอบรมทักษะดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นการติวและสอบให้กับนักศึกษาในคณะฯ

IMG 20221112 092753

Screenshot 2022 11 12 092257

IMG 20221112 092725

DSC01050

DSC01053

DSC01058

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย