วันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ (#เทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับกลุ่มรักบอนสี #คุระบุรีบอนสี ชวนทำ "การขยายพันธุ์ด้วย #การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.โสภา ชูเพ็ง เป็นวิทยากร โครงการนี้เปิดรับผู้สนใจด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มาลงมือปฏิบัติด้วยกัน นอกจากนั้น โครงการนี้ยังเป็นการเปิดห้องเรียนให้นักศึกษารายวิชาฟาร์มอัจฉริยะ สาขาวิชา #นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน และวิชา #การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย์ ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจไม้ประดับ ปูทางจากห้องเรียนไปสู่ startup ด้านเกษตรต่อไป

กิจกรรมและความรู้ดีๆ ติดตามที่เพจ #PhuketTissueLab

DSC07004

DSC06990

DSC07013

DSC07166

DSC07216

 ภาพเพิ่มเติม Facebook

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย