เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและวิชาการ เพื่ออบรมให้กับอาจารย์ในคณะและผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

>> ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/idxQ8cZajQMFFTFF7

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย