เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมภาษาอาเซียน (ภาษาพม่า) ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องเรียนเกษตร 202 ตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักศึกษาในคณะฯ

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย