เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ตึกศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักศึกษาในคณะฯ

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย