เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักศึกษาในคณะฯ

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย