2065 02

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน กองอำนวยการ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
🟥ให้บริการสอบถามข้อมูลระหว่างพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
🟧แจ้งเหตุฉุกเฉิน
🟨อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
📱 Calll center 09 5251 1876

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย