2065 01

📣มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอความร่วมมือ 🚫ห้ามรถทุกชนิด🚫 เข้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
🟠ระหว่างพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
***หมายเหตุ***
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะมีการอำนวยความสะดวกจัดสรรพื้นที่จอดรถ แก่บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน บัณฑิต ผู้ช่วยงานพิธีฯ พร้อมทั้งมีบริการพื้นที่จอดรถภายนอก และรถรับส่งจากพื้นที่ใกล้เคียง
📌📌📌ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศครั้งต่อไป

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย