1201

1202

📣 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

2 สาขาวิชาเพิ่มเติม
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์)
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

#ประเภท_Walk_in_สู่รั้วแคแสด
📅 รับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2565

#สมัครออนไลน์เท่านั้น
📖 ประกาศรับสมัคร : https://bit.ly/walkin-66

Line Official : @153tlves
Line Openchat : @regtalk
FB & IG : regpkru
Tel. : 083-391-1166

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย