01

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Cleaning Month “ภูเก็ต ทะเลสะอาด ชายหาดขาว (Phuket white sand and clean beach)” นำโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงานต่างๆ คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกันเก็บขยะหน้าหาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แล้วมีการคัดแยกขยะ และรับซื้อขยะจาก บริษัทวงษ์พาณิชย์ จังหวัดกระบี่

02

04

07

 ภาพเพิ่มเติม Facebook

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย