วิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวน สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

bte 

ถ้าน้อง ๆยังคิดว่าการเรียนภูมิทัศน์และพืชสวนคงจบไปเป็นคนสวนแน่นอน พี่บอกเลยว่าเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวนPKRU เพราะที่PKRU จะสร้างให้น้อง ๆ กลายเป็นนักออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานภูมิทัศน์และพืชสวน ด้วยเทคโนโลยีและทักษะการปฏิบัติงานที่จะเพิ่มมูลค่า ให้กับงานจัดสวน เปลี่ยนสวนธรรมดากลายเป็นสวนที่ใครมาเห็นแล้วก็ต้องเช็คอินจบออกมาน้องจะได้เป็นคนที่สร้างสรรค์ผลงานสวนตัวตึงๆระดับประเทศ ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กันไปเลย

สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://enrollstudent.pkru.ac.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/pkru-66
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Line Official : @153tlves
Line Openchat : @regtalk
FB & IG : regpkru
Tel. : 08 3391 1166

 

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย