BANNER 1

🎉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
.
#ประเภทโควตารับตรง #ปีการศึกษา2566

อ่านประกาศ : https://bit.ly/list1-quota66

🧑‍💻 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาสอบสัมภาษณ์)
สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
(โปรดศึกษาข้อมูล วัน เวลา และวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในประกาศ)

✅ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สาขาที่ไม่สอบสัมภาษณ์)
รายงานตัวเข้าศึกษา ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565
(โปรดศึกษาข้อมูล วัน เวลา และขั้นตอนการรายงานตัว ในประกาศ)

ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : https://bit.ly/stin-quota66
ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : https://bit.ly/stp-quota66

m2

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย