วันที่ 20 มิถุนายน​ 2565 คณะเทคโนโลยี​การเกษตร​นำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเคียน ตำบลเทพกระษัตรี​ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ฝากตัวเป็นลูกหลานย่าจันย่ามุก และเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (เกษตร) โดยมีอาจารย์และบุคลากรในคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

001

006

DSC00099

DSC00115

DSC00183

 ภาพเพิ่มเติม Facebook

agri

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย