วันที่ 19 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวต้อนรับนักศึกษา ร่วมด้วยอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นพี่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม

001

DSC09619

DSC09622

DSC09633

DSC09664

DSC09715

DSC09761

DSC09915

 ภาพเพิ่มเติม Facebook

agri

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย