BN pkru enrolldi65

📣 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรับตรงอิสระ

📅 รับสมัครวันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565

สมัครออนไลน์เท่านั้น

📖 ประกาศรับสมัคร : https://bit.ly/endi65

Line Official : @153tlves

Line Openchat : @regtalk

FB & IG : regpkru

agri

agritech all

agritech all

agritech all

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย