เมื่อวันที่​ 28​ สิงหาคม​ 2563​ คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมใหญ่​ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี  ผศ.ดร.ลดาวัลย์​ แก้วศรีนวล​ เป็นประธานกรรมการฯ​ ผศ.ดร.นภดล​ เชนะโยธิน​ เป็นกรรมการฯ​  ดร.มานพ​ ชาชิโย​ เป็นกรรมการฯและเลขานุการ และนางสาวจารุวรรณี ไชยพรรณ​ ผู้สังเกตการณ์

Image00001

Image00003

Image00006

Image00017

Image00020

Image00022

Image00023

Image00026

Image00011

Image00010

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย