คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษา และการจัดบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2563

ผ่านทางลิงก์ https://forms.gle/Sdjv61YFyAu5SHUy5

messageImage 1594891986778

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย