เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟ เลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้บริหารงานด้านห้องพักรับรองและสปา Royal Orchid Spa ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เรียนเชิญ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าดูพื้นที่การดำเนินงานสปา เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานสปา ณ Royal Orchid Spa ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ พื้นที่สนามบินสุวรรรณภูมิ 

     ทั้งนี้ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ ได้ให้คำปรึกษา พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพร่วมกันกับผู้บริหารหน่วยงานและผู้ดำเนินการสปาของ Royal Orchid Spa เพื่อการสร้างความร่วมมือทั้งการพัฒนาธุรกิจและภาควิชาการอย่างเข็มแข็งร่วมกันสู่การยกระดับการบริการที่มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

Image00005

Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Image00006

Image00007

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย