เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ​ระหว่างสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว​ ​คณะเทคโนโลยี​การเกษตร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ภูเก็ต​ และบริษัท​ ดิ เอ็กซ์เซคคิวทิฟเลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย
นางณปภัทร ทรัพย์สุนทรกุล กรรมการผู้จัดการ และผู้ให้บริการ lounge ในสนามบิน (Coral Lounge) และผู้รับจ้างเหมาบริการแก่
ผู้โดยสารในห้องรับรองพิเศษ​ Royal Orchid Spa Lounge ของการบินไทยในห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Spa Lounge และ โดย​ ผศ. ดร.หิรัญ​ ประสารการ​ อธิการบดี​ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Image00012

Image00001

Image00003

Image00005

Image00010

Image00014

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย