คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร​ เครือข่ายเกษตรราขภัฏทั่วประเทศ​ ครั้งที่​ 6 เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และได้รางวัลดังต่อไปนี้

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส

1. นางสาวภาวิตา ศิลา (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)
2. นางสาวธัญญกรณ์ สร้อยสน (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)

53089e

 

- รางวัลชมเชย​ นวัตกรรมอาหาร​ (เยลลี่ไข่มุกจากน้ำส้มควายเสริมใยอาหารอินนูลิน)

1. นางสาวธัญญลักษณ์ รักการ (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)
2. นางสาวธัญญาเรศ พงศ์พฤกษารัตนา (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)
3. นางสาวรัตนา สำเภา (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)

53079

 

- รางวัลชมเชย​ แผนธุรกิจเกษตร​ (บริษัท​ กินดี​ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ​ เพื่อคนรักสุขภาพ​ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร​ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

1. นายกรณ์วิทย์ เกิดสุข (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว)
2. นายพิชชาพงศ์ ชุมรักษ์ (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว)
3. นายกฤติน ศรีสวัสดิ์ (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว)
4. นางสาวพุธิตา เออชูชื่น (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)

53074

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย