เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานแถลงข่าววันราชภัฏ “ราชภัฏภูเก็ต สืบสาน รักษา ต่อยอด” ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ. 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมีการเยี่ยมชม ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งให้บริการวิเคราะห์ ดิน น้ำ ปุ๋ย และอาหาร จากสื่อมวลชนและหน่วยงานต่างๆ

Image00042

Image00003

Image00004

Image00005

Image00013

Image00022

Image00030

Image00044

Image00048

Image00056

Image00057

Image00060

Image00062

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย