เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในคณะฯ ร่วมพิธีในครั้งนี้ และมีการสาธิตการใช้เครื่องมือแลปขึ้นสูงจากนักศึกษา

Image00001

Image00002

Image00003

Image00004

Image00005

Image00006

Image00007

Image00008

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย