เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดงานวันดินโลก ณ บริเวณตึกของคณะ ซึ่งมีการจัดนิทรรศการต่างๆ จากนักศึกษาสาขาต่างๆ ในคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานเปิดงาน

 Image00070

Image00072

Image00079

Image00067

Image00017

Image00022

Image00025

Image00028

Image00035

Image00048

Image00060

Image00062

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย