ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ดินพื้นบ่อกับการเกิด EMS ในกุ้งทะเล ความจริงที่น่ารู้และแนวทางป้องกัน" ในงาน THAI AQUA EXPO 2019 "ครบเครื่องเรื่องสัตว์น้ำ" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา

S 6439407

S 6439406

S 6439402

S 6439403

S 6439404

S 6439405

S 6439408

S 6439410

S 6439409

S 6439400

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย