เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษาชาวจีน นักศึกษาไทย และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

Image00002

Image00001

Image00003

Image00006

Image00018

Image00046

Image00037

Image00048

Image00052

Image00053

Image00060

Image00061

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย