ภาพบรรยากาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ตร่วมจัดกิจกรรม "หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง และ ปลูกต้นทานตะวัน" เพื่อให้ออกดอกเหลืองบาน ณ ลานเกษตร ในงานกิจกรรม "วันดินโลก" (World Soil Day) เพื่ออนุรักษ์ดิน และรักษาสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามศาสตร์พระราชาฯ และร่วมกัน ชม ชิม ช๊อป แชร์ภาพสวยๆในงานวันดินโลก ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 นี้ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

007

002

004

007

008

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย