เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 อาจารย์ณิศชญามณฑ์ รัตนะ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับดอกทานตะวัน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 ของโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายปฐมวัย) จำนวน 28 คน ณ บริเวณตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย