ภาพบรรยากาศตลาดนัดเกษตร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ บริเวณตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย