คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย