เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 อาจารย์สุเทพ  มุงคุณ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ให้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการแปลงนาข้าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการอนุรักษ์การทำนาข้าว ณ แปลงสาธิตหนำนาทอน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวยาวน้อย จังหวัดพังงา

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย