ภาพบรรยากาศตลาดนัดเกษตร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งจะจัดทุกวันพุธ ที่ 2 ของทุกเดือน

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย