คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย