เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมงานวันเกษตร  ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ณ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี หมู่ 4  ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย