เมื่อวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2562​ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ ​ ณ​ คณะเทคโนโลยีการเกษตร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต​ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ​ ดังนี้​ รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น ประธานกรรมการฯ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม กรรมการฯ และ ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย กรรมการฯ  

 

 

 

 

 

 

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย