เมื่อวันที่​ 12​ มิถุนายน​ 2562​ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ ​ ณ​ คณะเทคโนโลยีการเกษตร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต​ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ​ ดังนี้​  ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง ประธานกรรมการฯ อาจารย์นิภาพร คังคะวิสุทธิ์ กรรมการฯ ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย กรรมการฯ

 

 

 

 

 

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย