เมื่อวันที่​ 12​ มิถุนายน​ 2562​ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ ​ ณ​ คณะเทคโนโลยีการเกษตร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต​ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ​ ดังนี้​ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการฯ รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ กรรมการฯ และดร.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม กรรมการฯ

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย