เมื่อวันที่​ 10​ มิถุนายน​ 2562 หลักสูตร​ วท.บ.​สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร​ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ ​ ณ​ คณะเทคโนโลยีการเกษตร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต​ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ​ ดังนี้​ ผศ.ปวารณา​ อัจฉริยบุตร​ ประธานกรรมการฯ​ ผศ.ดร.บัณฑิตย์​ อันยงค์​ กรรมการฯ​ และ​ ดร.พีรพงษ์​ พึ่งแย้ม​ กรรมการฯ

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย