เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย