ภาพบรรยากาศงานตลาดนัดเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีการออกร้านจากนักศึกษา บุคลากร และชมรมกล้วยไม้

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย