เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตรไทย และตลาดนัดเกษตร ซึ่งได้มีการออกร้านของนักศึกษาและบุคลากร และภายในงานก็ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น 
การแสดงดนตรีประกอบเพลงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร, กิจกรรมโชว์คล้องบ่วงผูกสัตว์ “บ่วงบาตพิฆาตใจ”, กิจกรรมบอกเล่าเรื่องแส้ “เสียงสยิวจากแส้” , กิจกรรมประกวด หนุ่ม-สาวเกษตร (Smart cowboys and Skoy cowgirls) ,การแสดงจากคณะคาบาเร่ , กิจกรรมโชว์ควงกระบองไฟ และกิจกรรมรำวงrajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย