เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมรองคณบดี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีพัทลุง เพื่อมาศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย