เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมรองอธิการบดี และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมรองคณบดี ให้การต้อนคณะผู้บริหาร คณะผู้ปกครองและนักศึกษาจีน จากบริษัทกั๋วคายเอดดูเคชั่นกรุ๊ป และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจียวโจว จากประเทศจีน ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย