เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการจัดตลาดนัดขึ้นบริเวณตึกของคณะฯ โดยมีการออกร้านขายของจากนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และบุคลากรในคณะฯ และจะจัดงานครั้งถัดไปในวันพุธ ที่ 2 ของทุกเดือน

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย