เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีการจับของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างบุคลากรในคณะ

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย