เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยในงานมีนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ออกร้านขายของและอาหาร และในงานยังมีการประกวดกระทงและประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย