คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในงาน Smart Learning มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561 เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2561 ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย