ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในกิจกรรมวันภาษาไทยรำลึก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย