คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล อันดามัน เข้าร่วมงาน "ป่าคลอกเกษตรแฟร์" จัดโดยเทศบาลตำบลป่าคลอก เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย