เมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ร่วมงานวันเกษตร ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ณ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ หมู่ที่  9  ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย